MOAi Grien

Groenvoorziening voor Achtkarspelen

Prettige Feestdagen

en een gezond 2022

MOAi Grien

Groenvoorziening voor Achtkarspelen

Prettige Feestdagen

en een gezond 2022

Moai Wurk

Inpak en stickerbedrijf

Prettige feestdagen

Prettige feestdagen

MOA: Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen

In een inclusieve samenleving komt iedereen tot zijn recht. Het maakt niet uit wat je achtergrond, geslacht, leeftijd, talenten of beperkingen zijn. Iedereen neemt op een gelijkwaardige manier deel aan de Mienskip. Wij spreken mensen aan op hun mogelijkheden. Niet op hun beperkingen. Voor sommige mensen lijkt dat onmogelijk. Voor ons niet!

Zelfredzaamheid

De meeste mensen redden zich prima. Lukt het even niet? Dan kun je tijdelijk bijstand krijgen. Wij helpen je om weer een baan te vinden en zelfredzaam te worden. Er is voor iedereen een passend traject of je nu universitair bent opgeleid of het praktijkonderwijs hebt gevolgd. We gaan samen met jou op zoek!

Wij kijken terug op een bijzonder en MOAi jaar, waarin we samen met u een belangrijke maatschappelijke bijdrage hebben kunnen leveren. Wij willen iedereen bedanken voor het
vertrouwen en de prettige samenwerking en kijken ernaar uit om dit in 2022 voort te zetten.
Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig en gezond 2022.

De MOA is gesloten van 24 december tot en met 9 januari a.s.

Namens bestuur, directie en medewerkers van de MOA

 

Nieuws

Ben jij de vernieuwer, energiegever en inspirator?

Ben jij iemand die in staat is, van de mensen om je heen, het beste uit zichzelf te laten halen?

Sta je voor kwaliteit en heeft het groenonderhoud jouw passie?

Kun jij op bovenstaande vragen volmondig het antwoord JA geven?

dan zijn wij op zoek naar jou!

MOA Moai Grien is op zoek naar een Manager Moai Grien voor 36 uur per week.

 

Jaarcijfers 2020 en begroting 2022 met algemene stemmen aangenomen door de gemeenteraad Achtkarspelen

‘We wilden een Maatschappelijke Onderneming die zelf de broek kan ophouden en die ook nog een beetje winst brengt en dat is gelukt’ aldus raadslid Yde van Kammen van FNP Achtkarspelen. De gemeenteraad besloot afgelopen donderdagavond om de concept jaarstukken van 2020 en de concept begroting van 2022 goed te keuren en geen zienswijze in te dienen. Ook Sjon Stellinga van de PvdA kon niets anders dan lovend zijn over de MOA. Directie en MT zijn trots op het behaalde resultaat, naast het financiële resultaat is vooral het sociale resultaat speerpunt van het management van de onderneming. Er wordt met vertrouwen uitgekeken naar de komende jaren en met het besluit heeft de MOA de nodige ruimte in de liquiditeit zodat er verder geïnvesteerd kan worden in de sociale resultaten.

Meer nieuws? Klik hier 

Succes door samenwerking

Kun je niet werken door een ziekte of handicap? Of zit je in de bijstand? Dan kan de MOA iets voor je betekenen! Samen met de gemeente bieden wij een plek waar je gezien wordt. Je leert je eigen talenten (her)kennen. Je krijgt persoonlijke begeleiding. En je werkt samen met mensen in ongeveer dezelfde situatie. Samen zoeken we een passende activiteit voor jou. Zo kom je steeds een stap dichter bij een betaalde baan.

‘Help mij het zelf te doen’

Wij helpen mensen door ze te helpen het zelf te doen. We kiezen voor een positieve aanpak en spreken de kennis, ervaring en kwaliteiten van mensen aan. Wij helpen door:

  • Structuur te bieden
  • Zelfvertrouwen te versterken
  • Vaardigheden te ontwikkelen
  • Kwalificaties te halen.
  • Zingeving

Wat is MOA?

“Mensen in hun eigen sociale omgeving deel uit laten maken van de maatschappij en daarmee een groter gevoel van eigenwaarde creëren.”

Wij zijn een laagdrempelige ontmoetingsplek, waar werkzoekenden van elkaars kwaliteiten en netwerken gebruikmaken. Bij ons kunnen mensen:

  • Zich oriënteren op de arbeidsmarkt
  • Cursussen volgen
  • Werkervaring opdoen
  • Gezamenlijk een (mini) onderneming opstarten

De MOA biedt zo mensen de kans om van waarde te zijn binnen de eigen mienskip.