MOAi Grien

Groenvoorziening voor Achtkarspelen

MOAi Grien

Groenvoorziening voor Achtkarspelen

Moai Wurk

Inpak en stickerbedrijf

Blik op werk keurmerk

gecertificeerde zorg

2023

In 2023 zijn we gestart met een schoonmaak bedrijf bij de MOA. Dit is ontstaan omdat we een groot aantal medewerkers hebben die graag iets in de schoonmaak wilden doen. De MOA zag mogelijkheden voor een nieuwe afdeling.

Huishoudelijke Hulp

De MOA voert samen met een aantal andere bedrijven de huishoudelijke hulp uit in de gemeente Achtkarspelen. Huishoudelijke hulp is bijvoorbeeld hulp bij het schoonmaken, opruimen of de afwas doen. U kunt hiervoor zelf iemand inhuren. Heeft u hulp nodig vanwege een ziekte of beperking? Dan kunt u een vergoeding aanvragen.

Hoe wordt huishoudelijke hulp vergoed?

Dat kan op twee manieren:

Huishoudelijke hulp vanuit de gemeente

Voor hulp bij het huishouden vanuit de gemeente gelden deze voorwaarden:

  • U bent 18 jaar of ouder, en
  • U heeft géén recht op Wlz-zorg , en
  • U kunt het huishouden niet kunt doen vanwege een ziekte, beperking of hoge leeftijd, en
  • U heeft niet genoeg hulp van mensen in uw omgeving (bijvoorbeeld van uw partner, eventuele kinderen, familie of anderen).

Hulp vanuit de Wmo vraagt u aan bij de gemeente Achtkarspelen. De gemeente kan nog andere voorwaarden stellen. Die voorwaarden kunnen per gemeente verschillen.

Intern

De medewerkers die voor MOAi Skjin werken houden de locaties van de MOA schoon. Het gaat hierbij om werk- en kantoorruimtes maar ook de bedrijfskantine en de ontvangstruimtes.

Extern

MOAi Skjin doet op dit moment de schoonmaak bij verschillende externe partijen, zoals een Multifunctioneel Centrum ( dorpshuis) en sportkantines en kleedboxen.

Wasservice

MOAi Skjin omvat ook een wasservice waarbij we de was van cliënten doen op de locatie van MOAi Wurk. Ook sportverenigingen laten hun was door de MOA uitvoeren.

Zwerfvuil en afval

De MOA ruimt zwerfaval buiten de bebouwde kom op en zorgt voor een schone omgeving in Achtkarspelen. Daarnaast legen werknemers van de MOA dagelijks vuilnisbakken die geplaatst zijn buiten de bebouwde kom bij o.a picknickplaatsen en carpool parkeerplaatsen.

Binnenkort meer op deze pagina over onze nieuwe afdeling MOAi Skjin. Het schoonmaakbedrijf van de MOA.