MOAi Grien

Groenvoorziening voor Achtkarspelen

MOAi Grien

Groenvoorziening voor Achtkarspelen

Moai Wurk

Inpak en stickerbedrijf

Blik op werk keurmerk

gecertificeerde zorg

MOA Detachering

Wij werken vanuit de overtuiging dat er voor iedereen een plek is op de arbeidsmarkt. Iedereen die kan werken, mag werken. De MOA biedt ondernemers uit Achtkarspelen de mogelijkheid om mee te doen. Afhankelijk van de personeelsbehoefte kan een ondernemer kiezen voor een individuele detachering of voor groepsdetachering.

De voordelen van detachering
Wat heeft de MOA te bieden?

  • Een scherp tarief in vergelijking met de markt
  • Geen juridisch werkgeverschap; de medewerker blijft in dienst bij de MOA
  • Maximale vrijheid en flexibiliteit
  • De juiste medewerker
  • Begeleiding van de medewerker
  • Verplichtingen rondom ziekteverzuim en begeleiding liggen bij de MOA
  • Bij langdurige ziekte betaalt de MOA de medewerker door

Individuele detachering
Een medewerker verricht op detacheringsbasis werkzaamheden bij het bedrijf tegen een passende inleenvergoeding. De medewerker blijft in dienst van de MOA. De werkgever is ontheven van alle werkgeverslasten en krijgt begeleiding vanuit de MOA en gemeente. De inleenvergoeding is gebaseerd op de loonwaarde (productiviteit) van de medewerker.

Groepsdetachering
Detachering kan ook in groepen. Samen met ons bespreekt u de werkzaamheden en gewenste output. We selecteren en begeleiden voor u de medewerkers, eventueel met teamleider. De teamleider geeft leiding aan de groep en ziet toe op uitvoering en kwaliteit. De MOA blijft werkgever van deze werknemers en spreken samen met u een eenheidsuurtarief af. Er is voor u geen personele rompslomp en nemen een deel van het werkproces uit handen. De werkzaamheden vinden op uw locatie plaats.


Partners MOA