MOAi Grien

Groenvoorziening voor Achtkarspelen

MOAi Grien

Groenvoorziening voor Achtkarspelen

Moai Wurk

Inpak en stickerbedrijf

Blik op werk keurmerk

gecertificeerde zorg

Nieuws

Jaarcijfers 2020 en begroting 2022 met algemene stemmen aangenomen door de gemeenteraad Achtkarspelen

‘We wilden een Maatschappelijke Onderneming die zelf de broek kan ophouden en die ook nog een beetje winst brengt en dat is gelukt’ aldus raadslid Yde van Kammen van FNP Achtkarspelen. De gemeenteraad besloot afgelopen donderdagavond om de concept jaarstukken van 2020 en de concept begroting van 2022 goed te keuren en geen zienswijze in te dienen. Ook Sjon Stellinga van de PvdA kon niets anders dan lovend zijn over de MOA. Directie en MT zijn trots op het behaalde resultaat, naast het financiële resultaat is vooral het sociale resultaat speerpunt van het management van de onderneming. Er wordt met vertrouwen uitgekeken naar de komende jaren en met het besluit heeft de MOA de nodige ruimte in de liquiditeit zodat er verder geïnvesteerd kan worden in de sociale resultaten.

 

Samenwerking MOA en E-Com Kuipers voor een uniek concept

 

Surhuisterveen – Donderdag 17 juni zal door velen worden herdacht als een warme broeierig dag waarop het Nederlands elftal een wedstrijd speelt op het EK. Bij MOA en E-Com Kuipers zal deze dag in het geheugen staan van de ondertekening van de samenwerking tussen partijen tot het produceren van bank- en stoelhoezen. Met zijn website www.bankhoezenspecialist.nl  levert Kuipers bankhoezen aan interieur en dierenliefhebbers die voor weinig geld hun banken en stoelen kunnen upgraden. Tot nu toe leverde het bedrijf rechtstreeks vanuit China. Vanaf september gaat zij alleen nog maar bankhoezen leveren gemaakt in Nederland. Directeur Bram Kuipers: “We willen een hoge kwaliteit leveren met betere en mooiere stoffen dan concurrerende webwinkels.”

 

De MOA heeft een volledig geoutilleerd naaiatelier dat de productie van de bankhoezen op zich gaat nemen.  “Hierdoor kan de consument een in Nederland geproduceerd product kopen” aldus Bram Kuipers. Directeur Sipko Postma van MOA is enorm blij met de nieuwe opdracht. “Een prachtig passende opdracht binnen de MOA dat meewerkt aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en tevens circulair is. Onder leiding van een leermeester kunnen mensen worden opgeleid naar een kansrijk beroep van coupeur en biedt voor veel mensen een directe kans op betaald werk.” Beide ondernemingen ondertekenden vandaag een langdurige overeenkomst tot samenwerking en productie.

 

MOA produceert bankhoezen

 

Bram Kuipers onderstreept het maatschappelijk belang van MOA en tevens de terugkeer naar productie in Nederland. “Met MOA hebben wij een professionele partij getroffen die aan alle voorwaarden voldoet om marktleider in Europa te worden van bank- en stoelhoezen. De gemeente Achtkarspelen heeft hiermee een uniek bedrijf in handen”, aldus Bram Kuipers. Vanaf augustus zal de productie worden opgestart en de doelstelling is om in 1 jaar tijd uit te groeien naar 10.000 uniek verkochte producten. De MOA is een maatschappelijke onderneming. Op een sociale en innovatieve wijze zijn zij van waarde voor de maatschappij. Ondernemen doen ze door flexibel te zijn, zich aan te passen aan een veranderende omgeving, organisaties en mensen te verbinden, maar vooral door de mens centraal te stellen. Zij geven mensen de ruimte om zich te ontwikkelen en nieuwe wegen in te slaan. Het streven is om iedereen een zinvolle werkplek te geven en waar mogelijk regulier werk aan te bieden. Hun overtuiging is dat zij als organisatie alleen succesvol kunnen zijn als er een gezonde balans is tussen menselijke waarden en organisatiebelang. Als organisatie groeien zij door te investeren in het bedrijf en in mensen. Het behalen van succes doe je tenslotte samen!

 

Fotobijschrift:

Bram Kuipers ( links) feliciteert Sipko Postma (rechts) met de opdracht. Foto: eigen foto MOA

Wethouder Harjan Bruining feliciteert MOA-directeur Sipko Postma met het kwaliteitskeurmerk. Foto: Binne-Louw Katsma.

MOA krijgt kwaliteitskeurmerk ‘Blik op Werk’

 

De Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen (MOA) in Surhuisterveen heeft het kwaliteitskeurmerk ‘Blik op Werk’ ontvangen. “Onze organisatie is op alle fronten door externen getoetst. We voldoen aan alle kwaliteitseisen en daar zijn we best trots op”, zegt Johan Slaakweg, operationeel manager bij de MOA. “Dit is ook goed nieuws voor al onze opdrachtgevers. Het keurmerk is een bewijs dat we als dienstverlener kwaliteit leveren en goed voor ons personeel zijn.” Wethouder Harjan Bruining feliciteerde de MOA vanochtend namens de gemeente Achtkarspelen met een taart.

 

Niet iedere onderneming of overheidsinstelling die de MOA inschakelt voor dienstverlening is bekend met Blik op Werk. “Veel bedrijven kennen de ISO-certificering. Blik op Werk is vergelijkbaar en staat hoog aangeschreven in de sector van onder meer re-integratiebedrijven”, legt Slaakweg uit. Stichting Blik op Werk meet de kwaliteit en betrouwbaarheid van de dienstverlening. Er is door dit onafhankelijke kwaliteits- en kennisinstituut gekeken naar onder andere het kwaliteitsplan van de MOA, het beleid, de inrichting van processen en begeleiding van personeel. “Wij gaan uit van de interesse van onze mensen. Zo richten we onze organisatie in, met bijvoorbeeld een naaiafdeling, productiewerk, stoffeerderij en demontageafdeling. Het werk wordt aangepast aan ons personeel.”

 

MOAi Grien en MOAi Wurk

De MOA is een flexibele, maatschappelijke onderneming die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een zinvolle werkplek geeft en waar mogelijk regulier werk aanbiedt. Er zijn twee afdelingen: MOAi Grien en MOAi Wurk. MOAi Grien voert de groenvoorziening uit voor de gemeente Achtkarspelen en doet het groenonderhoud voor diverse bedrijven. Aan de productieafdeling van MOAi Wurk in Surhuisterveen kunnen bedrijven uiteenlopende klussen uitbesteden. Verder detacheert de MOA werknemers, individueel of in groepsverband.

 

Onderscheiden

Volgens Slaakweg past het objectieve kwaliteitslabel bij de MOA. Het streven van de Stichting Blik op Werk is namelijk dat alle inwoners van Nederland die willen en kunnen werken, ook een eerlijke kans krijgen op gezond werk. Na het onafhankelijk vaststellen van kwaliteit en betrouwbaarheid van de dienstverlening, kan de MOA zich met het keurmerk onderscheiden op de markt. “En we kunnen het trots tonen aan onze klanten en opdrachtgevers.”

 

 

 

Sinds kort werkt de MOA ook voor B&G Foodfactory.
Bij de MOA worden verpakkingen voor het heerlijke ijs dat zij produceren gestickerd. Een mooie samenwerking voor de twee bedrijven uit Surhuisterveen.
MOA ook voor uw bedrijf aan de slag? Neem contact met ons op!

 

 

Een nieuwe stap voor de MOA in deze toch al zo bijzondere tijden.

Op woensdag 20 januari is voor het eerst in de korte historie de Ondernemers raad van de MOA geïnstalleerd. Na een installatie vergadering met de directie van MOA hebben de OR leden onderling besloten dat per heden Bareld Storm als voorzitter van de OR door het leven gaat. Sake van der Wal fungeert als vice voorzitter en Marco Kanninga is benoemd tot secretaris. Joke Leistra en Bennie Maldonado zijn gewoon lid. We wensen ze heel veel succes in de komende periode.

Sinds de start van de MOA was er een Personeels Vertegenwoordiging aanwezig bij de MOA. Maar wettelijk is het verplicht om een OR te installeren wanneer er meer dan 50 werknemers in dienst zijn bij het bedrijf. De MOA heeft reeds meerdere werknemers in dienst en daarom is samen met vakbonden CNV en FNV besloten om over te gaan tot OR verkiezingen. De OR is een belangrijk orgaan voor de vertegenwoordiging van de belangen van de werknemers. Zij hebben instemmingsrechten en adviesrechten over beleidsbepalende zaken binnen het bedrijf. De leden zullen dan ook binnenkort een gedegen opleidingstraject volgen om goed beslagen ten ijs te komen.

 

 

 

Succesvol eerste jaar van participatiebedrijf MOA

De sociale en financiële resultaten van de MOA, het participatiebedrijf van de gemeente Achtkarspelen, zijn positief. Dit blijkt uit het eerste jaarverslag van de stichting Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen (MOA). ‘De MOA is in korte tijd onderdeel van de mienskip geworden,’ aldus een trotse wethouder en bestuursvoorzitter van de MOA, Harjan Bruining. ‘Dit was niet gelukt zonder de inzet van werknemers MOAi Grien, deelnemers die zijn gaan participeren, de werkbegeleiding, werkconsulenten, ondernemers in de regio en de directie.’

 

Sociale en financiële resultaten

De MOA heeft in haar eerste jaar 51 participatietrajecten ingezet. In deze maatwerktrajecten zijn deelnemers ingezet in het opbouwen van het gebouw van de MOA, demontageafdeling en in trajecten bij ondernemers. Een aantal medewerkers zijn gedetacheerd naar Achtkarspelense ondernemers. Participatiedeelnemers waarderen de trajecten bij de MOA met een 7,9. Bij MOAi grien, de afdeling die de groenvoorziening voor de gemeente verzorgt, zijn 34 medewerkers actief. Het aantal klachten over het groenonderhoud is met ruim 40% gedaald.

De MOA sluit het eerste jaar af met een positief exploitatieresultaat van € 212.00. Het subsidietekort WSW van € 81.000, wat door de gemeente is voorgeschoten, gaat terugvloeien in de gemeentebegroting. Op het groenonderhoud van de gemeente is een bezuiniging gerealiseerd van 60.000 euro.


MOA

In maart 2017 is de stichting Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen (MOA) van start gegaan. De MOA is het participatiebedrijf van de gemeente Achtkarspelen. Inwoners met een arbeidsbeperking of die een bijstandsuitkering ontvangen krijgen persoonlijke begeleiding waardoor ze hun talenten leren kennen en inzetten. Samen wordt gezocht naar een passende activiteit. Zo komen ze steeds dichter bij een betaalde baan. De MOA heeft twee afdelingen: MOAi Grien en MOAi Wurk. MOAi Grien doet de groenvoorziening voor de gemeente. MOAi Wurk helpt inwoners die (tijdelijk) op een uitkering zijn aangewezen, om weer zelfstandig en zelfredzaam te worden. Dat doet MOAi Wurk in samenwerking met lokale ondernemers, het onderwijs en de overheid.

Concept Jaarrapportage MOA 2017    Concept Jaarcijfers 2017 MOA

 

Wij zijn trots op onze collega’s die zich elke dag weer verbeteren en ieder op zijn of haar niveau naar beste kunnen presteert. Hieronder vind je een mooi verhaal en film over het digitaalhuis bij de MOA. Wil jij ook meer leren of heb je vragen? Kom gerust langs voor een kop koffie of thee en wij helpen je graag verder.

De vraag ‘wat wil jij leren?’ staat centraal. Ids werkt samen met docent Annemiek en vrijwilliger Johanna aan zijn leerdoelen. Ook twee collega’s doen mee!

Voor Ids en zijn werkgever is dit een mooie oplossing:

  • dichtbij
  • in werktijd
  • laagdrempelig
  • leren op maat

Bekijk hieronder de film over Ids voor het hele verhaal.

https://youtu.be/WshFaEGVtws

 

 

Even kennis maken:

We verwelkomen 2 nieuwe collega’s bij de MOA. Onlangs is Haaije Hoeksma begonnen als werkleider van de Talentenwerkplaats wetenschap & techniek. Deze week is Cor Meetsma gestart als werkleider Milieustraat en sortering. Twee mooie projecten waar we binnenkort meer over gaan vertellen.

 

 

MOAi Grien in de winter

Er wordt ons vaak gevraagd: wat voor werk doen jullie in de winter? Het onderhoud van het groen is toch vaak in de zomer maanden? Niets is minder waar! Juist in de winter bereiden we de verschillende groenstroken voor op het voorjaar. Al de apparatuur wordt nagekeken en klaargemaakt voor de lente.

In de wintermaanden wordt veel snoeiwerk verzet. Zo is er ook deze wintermaanden heel veel werk voor de mannen in het groen en lijkt de tijd te kort om aan alle werkzaamheden te voldoen alvorens in maart weer te beginnen met de bestek werkzaamheden.

Zo’n 50 ton snoeihout wordt verwerkt naar brandhout en verschillende partijen worden blij gemaakt met houtsnippers. De medewerkers die niet in het groen kunnen vanwege de winterkou werken binnen bij de MOA of zijn aan de slag in de Kruidhof. En mocht er eens sneeuw liggen dan hebben we verschillende sneeuwschuivers paraat om scholen en bejaardentehuizen sneeuwvrij te maken. Kortom ook in de winter is het MOAi grien in gemeente Achtkarspelen

Brede PVDA delegatie bezoekt MOA

Onder leiding van statenlid Douwe Hoogland was een gezelschap van statenleden, fractiemedewerkers, gewestelijke bestuursleden en Eerste Kamerlid Jannie Vlietstra naar Achtkarspelen gekomen voor een werkbezoek.

Met de PvdA-delegatie werd een bezoek gebracht aan de Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen (MOA) waar mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt begeleid worden naar werk. De MOA, die nu een jaar lang actief is in de gemeente kent een goede start liet directeur Sipko Postma weten. Het loopt zelfs zo goed dat er wat getemperd moet worden om mensen die binnen komen een plekje te geven. Hij schetste het gezelschap dat er verschillen zijn tussen de aanpak van Caparis en die van de MOA. De MOA is meer gericht op de persoon en zijn/haar kunnen. Volgens Postma is er vanuit de MOA een goede samenwerking met het bedrijfsleven in Achtkarspelen wat te merken is doordat mensen die een opleiding bij de MOA hebben gehad, een betaalde baan vinden bij één van de bedrijven in de gemeente. In tegenstelling tot andere soortgelijke instellingen kan de MOA budget neutraal verder aldus Postma.

November 2017

SURHUISTERVEEN – In april heeft de vereniging voor Plaatselijk Belang Surhuisterveen ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan een cadeau gekregen van de stichting Spavo uit Surhuisterveen.

Dit cadeau bestaat uit een 12500 krokussen. Door een meevaller bleek het aantal veel groter: er zijn circa 35000 krokussen geleverd.

Inmiddels is er een begin gemaakt met het planten van de krokussen. Surhuisterveen wordt in het voorjaar van 2018 op diverse plaatsen opgesierd met bloeiende krokussen in verschillende kleuren.
Het planten van de krokussen wordt verzorgd door de MOA (Maatschappelijke Onderneming Surhuisterveen). Dit is het groen onderhoudsbedrijf van de gemeente Achtkarspelen.

Op de foto staan Johan Visser en Joop Atsma namens de Spavo, Freerk Windstra namens Plaatselijk Belang Surhuisterveen en medewerkers van de MOA. Foto: © Plaatselijk Belang Surhuisterveen

 

 

Oktober 2017 MOA kan terug kijken op een geslaagde start

Onlangs hebben de medewerkers van MOAi grien en MOAi wurk samen met het College van Burgemeester en Wethouders, ambtenaren van de gemeente Achtkarspelen enlokale ondernemers ter afsluiting van de zomer een gezamenlijke barbecue gehouden. De afgelopen maanden is er door medewerkers van de MOA en de gemeente hard gewerkt aan de opbouw van de MOA. Er zijn inmiddels een drietal panden in gebruik waarin medewerkers kunnen werken aan hun terugkeer naar het arbeidsproces of terecht kunnen voor een zinvolle dagbesteding. Volgens voorzitter van het bestuur van de MOA, wethouder Sjon Stellinga, is er in korte tijd heel veel werk verzet en krijgt de MOA steeds meer gezicht in de gemeente. De positieve reacties van ondernemers en burgers uit de gemeente en de gerealiseerde uitstroom van medewerkers naar werk, benadrukken de geslaagde start van de MOA, aldus de wethouder.

Werk, leer en re-integratie bedrijf

De MOA is door de gemeente Achtkarspelen opgericht als sociaal werkbedrijf voor de inwoners van de gemeente. Naast de groenverzorging door MOAi Grien zet de MOA activiteiten op voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De MOA helpt mensen om zelf uit te vinden wat het beste bij hen past en welke toekomst mogelijkheden er voor hen zijn.
In samenwerking met diverse organisaties uit Achtkarspelen zoals: Dorpen- en Jeugdteam, KEaRN, Timpaan, scholen, Digitaalhuis en medewerkers van de gemeente, biedt de MOA mensen de mogelijkheid om zichzelf te ontplooien. Veel mensen weten de MOA al te vinden aan de Molenweg in Surhuisterveen. Uiteraard is iedereen welkom om eens vrijblijvend een bezoek te brengen.

Projecten voor iedereen

In een inclusieve samenleving komt iedereen tot zijn recht. Het maakt niet uit wat je achtergrond, geslacht, leeftijd, talenten of beperkingen zijn. Iedereen neemt op een gelijkwaardige manier deel aan de Mienskip. De MOA spreekt mensen aan op hun mogelijkheden. Niet op hun beperkingen. Voor sommige mensen lijkt dat onmogelijk. Voor de MOA niet!
Binnenkort opent de MOA bijvoorbeeld een repaircafé waarbij het gaat om ontmoeting en het samen repareren van kleine (huishoudelijke) apparaten. Daarnaast gaat de MOA vanaf oktober het zwerfvuil buiten de bebouwde kom in Achtkarspelen opruimen. Heeft u zwerfvuil gezien? Meldt het via de website: www.moa-werkt.nl


Digi-Taalhuis Surhuisterveen

Wethouder Sjon Stellinga opende 18 mei het eerste Digi-Taalhuis van Achtkarspelen in Bibliotheek Surhuisterveen. “Lezen, schrijven en rekenen is niet voor iedereen vanzelfsprekend”, aldus wethouder Stellinga. “In Achtkarspelen hebben ruim 4.500 inwoners zoveel moeite met lezen, schrijven en rekenen dat zij daar last van hebben tijdens hun dagelijkse activiteiten. Die groep mensen reiken we met dit Digi-Taalhuis de helpende hand.”

In Fryslân zijn er in verhouding veel laaggeletterden; 12 % van de inwoners tussen de 16 en 65 jaar. In het Digi-Taalhuis vinden zij begeleiding op maat. Een professionele taalcoördinator verzorgt de intake en begeleidt de taalvrijwilligers die laaggeletterden één op één begeleiden of in een groep. Het Digi-Taalhuis is een laagdrempelige sociale ontmoetings- en werkplek met computerprogramma’s, cursussen voor zelfstudie en boeken in eenvoudig Nederlands. Mensen met een achterstand op het gebied van lezen en schrijven, taal-, reken- en digitale vaardigheden kunnen hun vaardigheden hier beter onder de knie krijgen.

Het eerste Digi-Taalhuis+

In Achtkarspelen wordt het geen gewoon Digi-Taalhuis, maar in de loop van het jaar uitgebreid met een plus-variant. In dit eerste Digi-Taalhuis+ zijn ook leer- en experimenteerruimtes, waar kinderen, jongeren én hun leerkrachten nieuwe kennis opdoen op het gebied van ICT en techniek. Zo kunnen zij mediawijs worden, leren programmeren, vliegen met een drone, een 3D-printer gebruiken en filmpjes maken.

Digi-Taalhuis bij MOA

Medio september start er ook een Digi-Taalhuis bij MOA. Werknemers van de MOA kunnen daar computer vaardigheden opdoen en worden geholpen om zaken zelf te doen.